ENGELLİLER VE HAYAT

ENGELLİLER VE HAYAT


Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,
Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
Adımızı soran, arayan var mı?…


Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘’Selam Olsun’’ şiirinde olduğu gibi herhangi bir kazayı takiben oluşacak bir bedensel engelimizde kendimizi çaresiz, her şeyden ve herkesten uzak görürüz. Bir soranımız dahi yok duygusuyla daha da karamsar ve mutsuz oluruz.
Engellilerin iş yaşamına ve sosyal hayata kazandırılması gelişmişliğin önemli ölçütleri arasındadır. Engelliler için mücadele eden kurum ve kuruluşların sayısı son yıllarda giderek artıyor. Bu sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu konuda toplumsal bilinç ve duyarlılık çok önemli. Geçmişe oranla daha iyi bir noktaya gelinmiş olmakla birlikte daha gidilmesi gereken çok yol var. Eğitim kurumları ve medya bu konuda daha çok çaba sarf etmelidir.
Bu hafta Engelliler Haftası. 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 Ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bu hafta boyunca pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Medya bu etkinliklere yeteri kadar yer vererek toplumsal duyarlılığın daha fazla gelişmesine katkı yapabilir.
Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önünde bazı sorunlar var: Yoksulluk, eğitim, ulaşım ve istihdam bu sorunların başında geliyor. Kasım Karataş, eğitim konusunda şu tespitleri yapmış: “Tüm ülkelerde eğitim sistemi, öncelikle, nüfusun engelli olmayan kesimi için planlanıp uygulanmaktadır. Böylece daha en baştan eğitim sistemi, engellileri dışlayan bir anlayışa sahip olmakta; daha sonra da engellileri eğitim sistemiyle bütünleştirecek çeşitli programlar geliştirilmeye çalışılmaktadır…
En çok ihmal edilen konulardan biri de engelli çocukların okul öncesi eğitimidir. Özel ölçme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi gereklidir. Müfredat programları, engel türleri ve dereceleri ile engellilerin kişisel özellikleri ve gereksinimleri de dikkate alınacak şekilde esnek hazırlanmalıdır… Engellilerin eğitiminde çağdaş bir yaklaşım olarak kabul edilen ‘kaynaştırılmış eğitim’ gerekli alt yapı eksiklikleri giderilerek yaygın bir şekilde uygulanmalıdır.
Üniversitelerin engellilerle ilgili eğitim veren bölümlerinde öncü araştırma ve uygulamalar desteklenmeli, engellilerle ilgili “uygulama araştırma merkezleri” kurulması teşvik edilmelidir. İlgili kurumlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla işbirliği ve eşgüdüm sağlayıcı çalışmalara ağırlık verilmelidir…”
Engellileri sosyal projelerle topluma kazandırmak o toplumun gelişmişliğine katkı sağlar. Fotoğrafa baktığım zaman engelli gençlerin formalarıyla, takım olma bilinciyle yaptıkları bir sporun sonrasında emeklerinin ifadesi olan terlerini ve mutluluklarını görüyorum.
Engellerin kaldırıldığı bir dünya ve Türkiye dileğiyle Engelliler Haftası’nı kutluyorum.